ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων»

ΕΣΠΑ: Δημοσιεύτηκε η 6η τροποποίηση για την Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και υπό σύσταση μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων θα στοχεύσει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων». Στόχος ο εκσυγχρονισμός της υποδομής και της λειτουργίας τους. Η ποιοτική αναβάθμιση τους και ο εμπλουτισμός τους. Η αναβάθμιση και η πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε  οι τουριστικές μονάδες να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Περιγραφή:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Επιλέξιμα θα είναι  τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση

Σκοπός – Διάρκεια:

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. Ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης: Α’ Τρίμηνο 2017.

Δικαιούχοι:

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επιχειρήσεις καταλυμάτων, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Χρηματοδότηση:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκ. € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 266,6 εκατ. €. Επιλέξιμος Π/Υ των επενδυτικών σχεδίων: 80.000 € – 400.000 €. Ένταση ενίσχυσης: 40%, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Μηχανήματα εξοπλισμός. Άυλες δαπάνες  (Πιστοποίηση Συστημάτων, Λογισμικά και υπηρεσίες Λογισμικού, Προβολή – Προώθηση, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση). Μισθολογικό κόστος εργαζομένων, Μεταφορικά Μέσα.

 

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ