Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο επίκεντρο του σχεδίου της ΑΑΔΕ

Με στοιχεία φοροδιαφυγής ο προύπολογισμός του 2018

Tο επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1661/15.5.2017 (τεύχος δεύτερο) και με αριθμό Απόφασης Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017.

Γιώργος Πιτσιλής: Με τη συμβολή επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων το σχέδιο της ΑΑΔΕ

«Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 της Α.Α.Δ.Ε. εκπονήθηκε με τη βοήθεια της γνώσης και της εμπειρίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και την κατάθεση προτάσεων από επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς», σχολιάζει, χαρακτηριστικά, στην εισαγωγή του επιχειρησιακού σχεδίου ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Η δομή του στηρίζεται στους εξής πέντε στρατηγικούς στόχους, όπως τους αναπτύσσει ο κ. Πιτσιλής:

Σχέδιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης

 • Δίνεται προτεραιότητα στη βελτίωση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων και σε δράσεις διασφάλισης της έγκαιρης εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, μέσω της κατάρτισης σχεδίου ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης. Με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θέτουμε ως προτεραιότητες, μέσω στοχευμένων δράσεων, τη βελτίωση των μεθόδων αναγκαστικής είσπραξης και την ενίσχυση της δυναμικότητας των εισπράξεων, τα οποία αναπτύσσονται αναλυτικά στο υπό κατάρτιση ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής είσπραξης.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

 • Καθώς η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο παραμένουν σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η καταπολέμηση τους αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη μας, μέσω του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού και της υιοθέτησης σημαντικών έργων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και ο εκσυγχρονισμός των Φορολογικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών. Στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στοχεύουμε, μεταξύ άλλων, στην εντατικοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, στην ενδυνάμωση συνεργασιών, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελεγκτικού έργου, καθώς και στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Σχέδιο για τη διευκόλυνση του εμπορίου

 • Έχοντας ως γνώμονα τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το επιχειρείν στην εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της χώρας, υιοθετούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διευκόλυνσης του εμπορίου και θέτουμε στόχους και δράσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ως προτεραιότητες την ενίσχυση και συστηματοποίηση της συνεργασίας με τρίτους φορείς και την απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αποτελεσματικότητα της διοίκησης

 • Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017 περιλαμβάνονται, επίσης, στόχοι και δράσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Διοίκησης, με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, προλαμβάνοντας και καταπολεμώντας κρούσματα διαφθοράς, επενδύοντας ταυτόχρονα στο ανθρώπινο δυναμικό μας και στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Για την επίτευξη των παραπάνω, αναπτύσσονται, σε ένα ευρύ φάσμα, μεσοπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά έργα που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη σχεδίου Στρατηγικής Πληροφορικής και την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Η σύσταση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και η λειτουργία της εντός του 2017 υποστηρίζει έμπρακτα την πρόθεση μας για συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων μας και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Οργανισμού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του.

Ενίσχυση των εποπτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ

 • Οι αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μέσω του εργαστηριακού και εποπτικού τους έργου, αλλά και την ανάπτυξη πλήθους ερευνητικών και ενημερωτικών δράσεων όπως περιγράφονται στο παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο, αποσκοπούν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, το οποίο αποτελεί μείζονος σημασίας προτεραιότητα για τη Δημόσια Διοίκηση.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ