Πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για τις ενοικιάσεις Airbnb

Φορολογία από 15% έως 45% για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για τις ενοικιάσεις Airbnb

Με φορολογία 15% έως 45% πρόκειται να επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο για το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης.

Ειδικότερα, μπαίνουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενώ για όσους δεν τηρούν τις σχετικές διατάξεις προβλέπονται «καμπάνες» 5.000 ευρώ.

Με βάση το νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση της οικονομίας διαμοιρασμού, από την οποία το κράτος προβλέπει έσοδα 49 εκατομμυρίων το έτος, προβλέπονται τα εξής:

 • Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 111 του, 4446/2016, όπως ισχύει, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία εφόσος τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρις την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
 • Στην περίπτωση που παρέχονται οποεισδήποτε άλλες υπηρεσίες , το εισόδημα αυτό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του αρθρου 21 του ν. 4172-2013
 • Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μισθωση, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Ως ακίνητο που θεωρείται:

Προϋποθέσεις

 •  Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 • Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής
 • Σε περίπτωση που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-4 του ν.4276/2014 και την παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.4179/2013, δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
 • Η καταχώρηση στο Μητρώο πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν.4172/2013 απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας υποχρεούται στην εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την ΑΑΔΕ και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Εξαιρέσεις-περιορισμοί

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

 • Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
 • Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Φορολογία

Με την τελευταία αναπροσαρμογή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια αυξήθηκαν οι συντελεστές από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ, από 33% σε 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ και από 33% σε 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 35.001 και άνω.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ