Αποδίδει η εξυγίανση της Attica Bank

Άκρως ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα του 2016

Σημαντική μείωση ζημιών για την Attica Bank

Άκρως σημαντική συρρίκνωση ζημιών σημείωσε η Attica Bank το 2016. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, επισημαίνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε καθήκοντα η νέα διοίκηση της τράπεζας, ακολουθεί με συνέπεια το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης, με στοχευμένες κινήσεις και ενέργειες, τα πρώτα αποτελέσματα των οποίων ήδη διαφαίνονται, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε αυστηρά οικονομικούς όρους.

Πέραν των ήδη γνωστών κινήσεων εξυγίανσης (πλάνο αναδιάρθρωσης, εθελούσια έξοδος, μείωση αποδοχών, πλήρης αναδιάρθρωση θυγατρικών, τροποποίηση του οργανογράμματος κ.ά.), η Attica Bank σύντομα, μέσω της έκτακτης γενικής συνέλευσης, θα επιλύσει και δύο κεντρικά θέματα που αφορούν στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, μεταβιβάζοντας προς διαχείριση «κόκκινα» δάνεια, ύψους 1,33 δισ. και ενισχύοντας τα κεφάλαιά της με 70 εκατ. ευρώ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αποτελέσματα

Ειδικότερα, το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2016, διαμορφώθηκε σε ζημία 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 604,7 εκατ. ευρώ το 2015. Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης ζημίας 346,8 εκατ. ευρώ. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 46,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 333,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 27,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 633,9 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Προβλέψεις

Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31η/12/2016, οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν, ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.207,7 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,3% του συνολικού υπολοίπου των δανείων. Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 49,7%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,8%.

Έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς κινδύνους εκμετάλλευσης, αυξήθηκαν κατά 6,8%. Οι αμοιβές μισθοδοσίας οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκαν κατά την 31/12/2016 κατά 15,4% έναντι εκείνων του 2015. Εάν αφαιρεθεί το εφάπαξ κόστος του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου ύψους 4,7 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τη χρήση 2016, τότε η μεταβολή του συγκεκριμένου κονδυλίου προσαρμόζεται σε αύξηση 5,2% σε σχέση με την χρήση του 2015.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 11% «λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των capitalcontrols και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ακολούθησε.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 11,7% σε σχέση με την 31/12/2015. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016.

Δηλώσεις Διοίκησης

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη της χρήσης 2016 της AtticaBank, η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι κατά τη χρήση του 2016 ο Όμιλος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό διαρθρωτικών αλλαγών και έχει θέσει τις βάσεις για την εξυγίανσή του υπό τη νέα διοίκησή του από το Σεπτέμβριο του 2016.

«Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών αρχίζουν να γίνονται ήδη ορατά από το Α’ τρίμηνο του 2017. Οι επιβεβλημένες δράσεις εξυγίανσης οδήγησαν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα για τη χρήση 2016, το οποίο όμως αναμένεται να σηματοδοτήσει την επαναφορά της κερδοφορίας του Ομίλου στις αμέσως επόμενες χρήσεις», επισημαίνει η διοίκηση της τράπεζας και προσθέτει: «Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του.

Στην επίτευξη των στόχων αυτών, συμβάλλει και το πλάνο αναδιάρθρωσης που κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την απομόχλευση του ισολογισμού και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. Ο Όμιλος διαθέτει υψηλό δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 14,8%.

Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας».

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ