Το mobile Internet μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση

Το Hellenic Mobile Cluster φέρνει στην Ελλάδα την 4η βιομηχανική εποχή

Το mobile Internet μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση

Ο κλάδος των εφαρμογών και υπηρεσιών στις νέες ασύρματες και κινητές συσκευές ή του «mobile internet», όπως αναφέρεται εν συντομία, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σχεδόν διπλασιάζουν τον κύκλο εργασιών τους κάθε χρόνο και ένα ολόκληρο οικοσύστημα από start-ups που αναδύεται γύρω από αυτές, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Χανιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).

Κύκλος εργασιών 300 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚΕΕ

Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΚΕΕ πραγματοποιούν κύκλο εργασιών περίπου 300 εκατ. ευρώ, και έχουν παρουσία σε περίπου 40 χώρες. Απασχολούν περίπου 4.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό με υψηλή επαγγελματική και επιστημονική και τεχνολογική εξειδίκευση. Η παγκόσμια συνεισφορά αυτού του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου υπερβαίνει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί το 3,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ. (GSMA Report 2015).

Σύμφωνα με τη μελέτη της McKinsey «Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy»:

το mobile internet θεωρείται ο κλάδος με τη σημαντικότερη επίδραση στο σύνολο της οικονομίας και η συνολική αξία που θα δημιουργείται λόγω αυτού, εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2025 και θα επηρεάσει δραματικά και άλλους τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία, η ενημέρωση, η ενέργεια.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χανιώτης, στην Ελλάδα η επίδρασή του μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι περισσότεροι τομείς της ελληνικής οικονομίας χρειάζονται άμεσα τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Σημαντικό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση το mobile internet

Ερωτηθείς για τις προοπτικές του κλάδου σήμερα στην Ελλάδα και κατά πόσο μπορεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας ο κ.Χανιώτης αναφέρει ότι η ενίσχυση των καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου τεχνογνωσιακού κεφαλαίου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την έξοδο της χώρας από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και την επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία.

Η αυγή της 4ης βιομηχανικής εποχής

Η νέα περίοδος του συνδέσμου συμπίπτει με την αυγή της 4ης βιομηχανικής εποχής, που χαρακτηρίζεται από τη μετεξέλιξη της τεχνογνωσίας σε βασική παραγωγική δύναμη και απαιτεί συνέργειες ανάμεσα στους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας και της “παραδοσιακής” οικονομίας, ειδικά σε τομείς όπου η Ελλάδα διακρίνεται για ιστορικούς και γεωμορφολογικούς λόγους, όπως: της ναυτιλίας και γενικότερα των μεταφορών, του τουρισμού, της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της υγείας και της μεσογειακής διατροφής, των βιολογικών προϊόντων κ.α.

Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στην οικονομία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζωογόνησή της και αναμένεται να τροφοδοτήσει νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και να μετατοπίσει ανθρώπινο δυναμικό και ροή κεφαλαίων από τους φθίνοντες “παραδοσιακούς” κλάδους στους αναδυόμενους νέους. Χρειάζεται βέβαια σχέδιο, επιμόρφωση και συνεργασία ανάμεσα στους κλαδικούς φορείς, αναφέρει ο κ.Χανιώτης.

Οι προκλήσεις της κρίσης στην Ελλάδα

Απαντώντας σε ερώτηση για τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα στην Ελλάδα οι εταιρίες του κλάδου αναφέρεται στη σημαντική απώλεια ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης (braindrain), στο ασταθές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, στην έλλειψη βάθους και πληρότητας στην τοπική αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων, στη υπερφορολόγηση και στην υπερεισφορολόγηση, αλλά και τα μικρά μεγέθη όλων των παραμέτρων της ελληνικής αγοράς.

Επισημαίνει ότι μεγάλο κεφάλαιο του ΣΕΚΕΕ είναι το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις εταιρίες-μέλη του, το οποίο, όπως φαίνεται κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία να παράγει και να παραμένει δημιουργικό όλα αυτά τα χρόνια, μιλήστε μας λίγο γι’ αυτό.

Εκπληκτικό το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια

Στην χώρα μας υπάρχει ένα εκπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό στις επιχειρήσεις και στα πανεπιστήμια, σε τομείς που θεωρούνται αιχμής στην τεχνολογία και στην παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητές που διακρίνονται διεθνώς στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας, της ψηφιακής επικοινωνίας, της βιο-ιατρικής τεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής, της αεροδιαστημικής. Οι περισσότερες από αυτές εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αλλά και στην Κρήτη, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Αλεξανδρούπολη -κοντά στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα- και διαθέτουν αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό με σημαντική τεχνογνωσία αλλά και διάθεση μετάδοσής της.

Ο κ.Χανιώτης αναφέρεται και στο οικοσύστημα που δημιουργείται γύρω από τις 100 εταιρείες που απασχολούν αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό και αυξάνουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους κάθε χρόνο. Γύρω τους αναδύεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα από επιχειρηματίες, ερευνητές, συμβούλους, επενδυτές, startups το οποίο πλαισιώνει τις εδραιωμένες και διεθνείς εταιρείες αλλά και τις καινούργιες που στηρίζονται σε νέους επιστήμονες και δημιουργούς.

Hellenic Mobile Cluster-Το cluster του ΣΕΚΕΕ

Αυτό είναι το cluster του ΣΕΚΕΕ, το οποίο, για να είμαστε ακριβείς, δεν “ιδρύθηκε” τεχνητά, αλλά αναπτύχθηκε οργανικά και αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης ήταν και η ίδρυση του συνδέσμου. Το Hellenic Mobile Cluster επιδιώκει να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μελών του, να τονώσει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά, που το 2016 ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια χρήστες.

Στοχεύει επίσης να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και να απαντήσει στις επίκαιρες επιχειρηματικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Παράγοντας -κλειδί- για την επιτυχία του είναι οι συνέργειες που θα μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ των διαφόρων μερών της λεγόμενης τριπλής έλικας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανία). Στην κατεύθυνση αυτή αναζητούνται κεφάλαια που θα επιταχύνουν την ανάπτυξή του, αναφέρει ο κ.Χανιώτης.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ