Υπουργείο Εργασίας: Τα στοιχεία απασχόλησης για τον Ιούλιο του 2016

Eurostat: Αύξηση 0,8% στην απασχόληση στην Ελλάδα το β' τρίμηνο

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για το Ιούλιο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας,  το υπουργείο Εργασίας αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία αναφορικά στα στοιχεία απασχόλησης των ελλήνων εργαζομένων:

Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 249.961 κοινές επιχειρήσεις και 10.579 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.004.622, εκ των οποίων 1.971.803 σε κοινές επιχειρήσεις και 32.819 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,23% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,48% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,83%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,84%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 24,31% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 54,99% έως 39 ετών. Επίσης, 71,00% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,08% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 66,53%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 16,83% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 16,61% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 30,28%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων κατανέμεται ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,55% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,28% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 13,51% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

22,03% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 18,99% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,28% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

47,59% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,85% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 10,23% Στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,62%.

27,01% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 26,23% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,33% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

37,45% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 28,55%

είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 16,32% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,53 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,65 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,89.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,00€ και ο μέσος μισθός σε 1.167,48€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,64€ και 408,69€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,01€ και ο μέσος μισθός 569,63€.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,58% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,66%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,31% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,17%.

Σύγκριση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2016

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,05%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,47% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,10%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 5,62%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,79%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,07% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,80%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,38% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,32%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,40% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,39%.

Σύγκριση Ιουλίου 2016-Ιουλίου 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,77%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 21,68% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6,00%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,87%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 15,77%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 7,51%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,30% σε 45,77%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,55%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 13,76%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,76%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,55% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,74%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,25% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,18%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,09%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,18%.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ