ΕΣΠΑ: 30 ΕΚΑΤ. ευρώ σε ΜμΕ για την αξιοποίηση αποβλήτων

ΕΣΠΑ: 30 ΕΚΑΤ. ευρώ σε ΜμΕ για την αξιοποίηση αποβλήτων

Κίνητρα χρηματοδότησης για τη διενέργεια επενδύσεων στον τομέα της αξιοποίησης αποβλήτων παρέχονται στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας».

Επενδυτικά σχέδια για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των επόμενων ημερών. Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο δράσης είναι οι υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγ.), οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β κατηγ.) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγ.), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξη του προγράμματος.
 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

Κριτήριο επιλεξιμότητας

 • Κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα επιδοτηθεί και όχι οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εν δυνάμει δικαιούχων. Συνεπώς, δύναται να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων αλλά έχουν τη δυνατότητα/επιθυμία να το πράξουν.
 •  Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν από την πρώτη εκταμίευση.
 • H δράση αφορά αυστηρά την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κατηγορίες αποβλήτων

Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων είναι οι εξής:

1. Απόβλητα αστικού σκοπού

 • Αστικά στερεά απόβλητα
 • Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης
 • Ιλύες αστικού τύπου

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων

 • Βιομηχανικά απόβλητα
 • Ειδικά ρεύματα υλικών

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα

5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας

Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες (προς χρηματοδότηση) ενέργειες διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων είναι οι εξής:

Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:

 • Ανακύκλωσης: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.
 •  Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Υπογραμμίζεται ότι:

1. Η κατηγορία ενέργειας ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο.

2. Ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της δράσης είναι η παραγωγή πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής και προστιθέμενης αξίας.

3. Η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια δεν αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ