Τι είναι ομαδική ασφάλιση εργαζομένων

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Τι είναι ομαδική ασφάλιση εργαζομένων

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί ένα αντικείμενο στο οποίο οι μεσίτες ασφαλίσεων επενδύουν στρατηγικά και σταθερά τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας ότι πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας κάθε μεγάλης ή και μικρομεσαίας επιχείρησης.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις λογίζονται ως ένα ακόμα εργαλείο κινητοποίησης του εργαζόμενου για τον επιχειρηματία που θέλει το προσωπικό «κοντά» του.

Ενισχύουν την αφοσίωση των εργαζομένων

Ένα από τα θετικότερα στοιχεία των ομαδικών συμβολαίων είναι ότι ενισχύουν την αφοσίωση των εργαζομένων. Δένουν τον εργαζόμενο με τον εργοδότη, δίνοντας το αίσθημα ότι μπορεί να ακουμπήσει κάπου στα δύσκολα. Ενώ στον αντίποδα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και σαν κίνητρο για την αποδέσμευση των εργαζόμενων από μία επιχείρηση (βλέπε πακέτα εθελουσίας εξόδου).

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι δουλεύουν σκληρότερα, αποδίδουν καλύτερα παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα σε ένα οργανισμό, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν αφοσιωμένους υπαλλήλους έχουν υψηλότερες επιδόσεις και καλύτερα αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες σε ομαδικά – εταιρικά συμβόλαια σύνταξης και υγείας, θεωρούν ότι απολαμβάνουν μια παροχή, την οποία υπό άλλες συνθήκες, σε ατομική δηλαδή βάση, για να την απολαύσουν θα επιβαρύνονταν οικονομικά οι ίδιοι, με σαφώς υψηλότερα τιμολόγια.

Κατά συνέπεια, η ομαδική ασφάλιση εκλαμβάνεται από τον εργαζόμενο ως μπόνους, το οποίο μάλιστα «καταβάλλεται» προκαταβολικά.

Εκλαμβάνεται ως κίνηση ενδιαφέροντος, πρόνοιας, εταιρικής ευθύνης του εργοδότη έναντι του προσωπικού, ως μια παροχή που, πέραν των άλλων, δημιουργεί την αίσθηση της «οικογένειας» για όσους απασχολούνται σε μια επιχείρηση. Είναι βέβαιο ότι ένα ομαδικό ασφαλιστήριο τονώνει το ηθικό και επιδρά στην παραγωγικότητα, λειτουργώντας ως κίνητρο ενίσχυσης της απόδοσης, προσελκύει και διατηρεί εργαζόμενους ενώ αναδεικνύει την επιχείρηση στο ρόλο του προστάτη.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις αποτελούν μια από τις λύσεις που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση στους εργαζόμενους ώστε να αντιμετωπίσουν -έστω και μερικώς- τo αρνητικό κλίμα της αγοράς, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία και την οικονομία. Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα ατομικά προγράμματα ασφάλισης του κλάδου Υγείας, όπως και στις ατομικές – κύριες και επικουρικές Συντάξεις και αύριο – μεθαύριο στις παροχές που θα χορηγούν τα Επαγγελματικά Ταμεία, απαντώντας, έτσι, στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ενίσχυση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης

Θεωρώ βέβαιο ότι, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του εθνικού συστήματος υγειονομικής και ασφαλιστικής περίθαλψης, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί για τη δυνατότητα των δημοσίων ταμείων να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συντάξεις μελλοντικά, θα ενισχύσουν σημαντικά το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας, ιδιαίτερα στους κλάδους υγείας, ζωής και συντάξεων.

Οι εργοδότες μέσα στην κρίση έχουν αντιληφθεί την ανάγκη υποστήριξης των εργαζομένων και τη σημασία των μη χρηματικών παροχών και όχι μόνο δεν τις διακόπτουν αλλά τις ενισχύουν και βεβαίως τις επικοινωνούν μια και η επικοινωνία τους είναι εξίσου πολύτιμη με την ίδια την παροχή.

Από την άλλη πλευρά και ο Έλληνας εργαζόμενος που είναι ανήσυχος για τις εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό, στο σύστημα υγείας και στα εργασιακά στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την ικανοποίηση των αναγκών του.

Ομαδικά προγράμματα εθελοντικού χαρακτήρα

Ως μέσο για την κάλυψη της ιδιαιτέρως σημαντικής αυτής ανάγκης τους ξεκίνησαν να λειτουργούν τα εθελοντικού χαρακτήρα ομαδικά προγράμματα για την υλοποίηση των οποίων συμβάλλεται ο εργοδότης με ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου το προσωπικό του να ασφαλιστεί σε εθελοντική βάση καταβάλλοντας ευνοϊκότερα τιμολόγια αξιοποιώντας τις οικονομίες που η ομάδα σε σχέση με τη μονάδα επιτυγχάνει.

Ο εργοδότης μέσα και από αυτή την επιλογή ενισχύει την εταιρική του εικόνα την προσφορά αλλά και κοινωνική του ευθύνη.

Είναι σαφές ότι από τους μεσίτες ασφαλίσεων και τους ασφαλιστές εν γένει εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα κινηθεί το επιχειρείν προς την κατεύθυνση της Ιδιωτικής Ασφάλισης . Μην ξεχνάτε, ότι εμείς οι μεσίτες αποτελούμε το κανάλι που διαδίδει «οριζόντια» τις ομαδικές ασφαλίσεις στην επιχειρηματική κοινότητα.

Αναγκαία η χορήγηση κινήτρων

Βέβαια, ως αγορά θα πρέπει να επιμείνουμε και στη θέση μας για τη χορήγηση κινήτρων, κατά βάση φορολογικών, ώστε επιχειρηματίες και εργαζόμενοι να επενδύσουν περισσότερους πόρους στις ομαδικές ασφαλίσεις, ώστε, μέσω αυτών, και το δημόσιο ταμείο να επωφεληθεί, αλλά και το κρατικό σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας να αποφορτιστεί από βάρη τα οποία σήμερα αδυνατεί να σηκώσει.

Στην πράξη δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που ισχύει και έχει επιτυχώς δοκιμαστεί σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, και στις ΗΠΑ. Τη συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος υγείας, όπως και τη συμπληρωματικότητα δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την εξασφάλιση των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Στο 10% της ιδιωτικής δαπάνης υγείας η ιδιωτική ασφάλιση

Ας μην ξεχνάμε ότι, η ιδιωτική ασφάλιση αντιστοιχεί σήμερα μόλις στο 10% της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από τις πληρωμές των ίδιων των ασθενών (out-of-pocket), όπως επίσης ότι η συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης έχει εδώ και πολλά χρόνια κυριολεκτικά σταματήσει στο 2,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης που προκύπτουν για την αγορά μας στο χώρο της υγείας, ενώ η αρνητική εικόνα την οποία παρουσιάζουν σήμερα τα κρατικά νοσοκομεία, όπως και τα κύρια και επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε, με μεθοδικές κινήσεις και στρατηγική σκέψη, να ενισχύσουμε σταδιακά την ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων.

Εφόσον επιτύχουμε το στόχο μας, θα αυξηθούν οι απαιτήσεις τους για την παροχή καινοτόμων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά που προκύπτουν από την ανεπάρκεια των συντάξεων και του δημόσιου συστήματος υγείας.

Θετικά αποτελέσματα για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Είναι σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις προσβλέπουν, σήμερα, στην κάλυψη των εργαζομένων τους με προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, γνωρίζοντας ότι λειτουργούν θετικά, τόσο για τις ίδιες, όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτές.

Η ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα έχει αρχίσει να αυξάνεται και από φορείς επαγγελματικούς ή επιστημονικούς. Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τις ομαδικές ασφαλίσεις αποτυπώνεται στην ανοδική πορεία που καταγράφει τα δύο τελευταία χρόνια η παραγωγή ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλιστηρίων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την περυσινή χρονιά, οπότε ο κλάδος πέτυχε αύξηση παραγωγής κατά 30%.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις λοιπόν “τα έχουν λοιπόν όλα και συμφέρουν”, αφού αποτελούν:

 • «πνοή» ανάπτυξης για την ασφαλιστική αγορά,
 • εργαλείο τόνωσης του επιχειρείν,
 • διέξοδο επίλυσης μέρους των οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ταμεία Ασφάλισης,
 • λύση για πολλά από τα προβλήματα υποδομών που απαξιώνουν το κρατικό σύστημα υγείας και n πηγή νέων εσόδων για το δημόσιο, σε μια περίοδο που στο όνομα της εξασφάλισης υψηλών πλεονασμάτων οι τελευταίες κυβερνήσεις μείωσαν πολύ μισθούς και συντάξεις, αυξάνοντας παράλληλα τη φορολογία.

Είναι στο χέρι της ασφαλιστικής αγοράς να αναβαθμίσει στο ρόλο και τη σημασία των ομαδικών ασφαλίσεων. Είναι στο χέρι των μεσιτών ασφαλίσεων να αποδείξουμε στην αγορά, αλλά και στους κυβερνώντες, ότι από τις ομαδικές ασφαλίσεις έχουν όλοι να κερδίσουν και είναι στο χέρι των διαμεσολαβούντων να αναδείξουν τη σημασία του κλάδου αυτού και τη συμπληρωματικότητά του στο χώρο της υγείας και των συντάξεων.

Όμως είναι και στο χέρι μας να πράξουμε τα δέοντα για το συμφέρον της αγοράς μας, του επιχειρείν, της εθνικής οικονομίας και κατά συνέπεια της κοινωνίας μας.

Ο ΣΕΜΑ και οι μεσίτες ασφαλίσεων διαθέτουν θέληση, δύναμη, εμπειρία και, φυσικά, την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να οδηγήσουν το επιχειρείν μέσα από «ασφαλέστερα» βήματα σε υψηλότερες επιδώσεις.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ