Η αναπτυξιακή στρατηγική περνάει από την Περιφέρεια Αττικής

Δημήτρης Παπαδημητρίου: Θετικό το momentum από την υποχώρηση της πολιτικής αβεβαιότητας και προώθηση φιλικότερου επιχειρηματικού επενδυτικού περιβάλλοντος

Η αναπτυξιακή στρατηγική περνάει από την Περιφέρεια Αττικής

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων, αναμένεται να βελτιώσουν τις συνθήκες ρευστότητας και να οδηγήσουν στην υποχώρηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική οικονομία. Αυτό σημείωσε ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπτυξη – καινοτομία – επιχειρηματικότητα και πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες ανακοινώσεις σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, όπως της TEMES AE, ύψους 250 εκατ. ευρώ και άλλες επιβεβαιώνουν ένα επενδυτικό “momentum” για τη χώρα.

«Ένα momentum πίσω από το οποίο βρίσκεται η υποχώρηση της πολιτικής αβεβαιότητας και η προώθηση ενός φιλικότερου επιχειρηματικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Σηματοδοτούν επίσης τη δυνατότητα η Ελλάδα να αναγορευτεί σε χώρα προορισμού επενδύσεων και δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και η αναπτυξιακή τράπεζα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών, την παροχή επενδυτικών συμβουλών, την απλούστευση των διαδικασιών και τη χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών πόρων, είναι άμεσοι στόχοι του υπουργείου Οικονομίας.

Περιφέρεια Αττικής

Ο κ. Παπαδημητρίου σε ότι αφορά στην περιφέρεια Αττικής ανέφερε τη σημασία που έχει στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας καθώς η γεωπολιτική θέση της την καθιστά κόμβο δικτύων μεταφορών, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, φιλοξενεί το 35% του πληθυσμού της χώρας, συγκεντρώνει το 38% της συνολικής απασχόλησης αλλά αποδίδει το 48% της προστιθέμενης αξίας της χώρας (2014).

Όπως είπε ο ίδιος, ο δημόσιος τομέας και ο υπερεμπορισμός, τον οποίο ευνόησε η υπερκατανάλωση του στρεβλού τρόπου ανάπτυξης της περασμένης δεκαετίας, μαζί με την άνθιση πολλών ΜΜΕ στη βάση της «επιχειρηματικότητας ανάγκης», φαίνεται να συνιστούν τα βασικά δομικά προβλήματα ανάπτυξής της.

Γι’ αυτό θα δοθεί έμφαση, όπως είπε, στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και της οικονομίας της γνώσης που, κατά κύριο λόγο, προωθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή σπεύδουν να συνδράμουν οι κυβερνητικές πολιτικές με την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που έχουμε θεσπίσει.

‭ ΕΣΠΑ και ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η συνολική χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής ανέρχεται σε 1,14 εκατ. (1,07 εκατ. χωρίς το αποθεματικό) και κατανέμεται σε:

κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας, μεταφορικές συνδέσεις, ποιότητα ζωής, εξωστρέφεια-ανταγωνιστικότητα-καινοτόμος επιχειρηματικότητα, ενίσχυση ΜΜΕ για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κι υπηρεσιών,‭ αλλά και σε τομείς που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον,‬ την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Βάσει των στοιχείων, η υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος έχει προχωρήσει ικανοποιητικά.

‭Αναπτυξιακός Νόμος και Περιφέρεια Αττικής

Με βάση τις αιτήσεις υπαγωγής στον Ν.4399, προκύπτει ότι για την Περιφέρεια Αττικής έχουν γίνει 91 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 195,6 εκατ. ευρώ.

Από αυτές, το 62% αφορά την Γενική Επιχειρηματικότητα, το 11% τις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ και το 27% τις Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Επίσης, το 57% του προϋπολογισμού πηγαίνει σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το 32% σε μεσαίες ενώ μόλις το 10% πηγαίνει σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Από τη σύγκριση της Περιφέρειας Αττικής με τη χώρα συνολικά προκύπτουν μάλιστα τα εξής:

Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 11,3% των αιτήσεων, αλλά ο Π/Υ‬ τους είναι σχετικά χαμηλός αφού καλύπτει το 9,3% του εθνικού Π/Υ.

– Καταγράφονται πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στο καθεστώς του ‬μηχανολογικού εξοπλισμού και σχετικά μικρά στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ.

– Ο επενδυτικός όγκος του τουρισμού και της αγροδιατροφής είναι σχετικά χαμηλός. Αντίθετα, πιο ισχυρή είναι η θέση της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (πάντα συγκριτικά με τους εθνικούς μέσους όρους).

– Η φοροαπαλλαγή ως κίνητρο εμφανίζει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά εν‬ συγκρίσει με την επικράτεια.

– Η συμμετοχή των μεσαίων επιχειρήσεων είναι αυξημένη και η ‬αντίστοιχη των μεγάλων πιο ισχνή. Επίσης, ο προϋπολογισμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο εθνικό

– Μόλις 3 αιτήσεις έχουν Π/Υ πάνω από 10 εκατομμύρια

– Σημαντικά είναι τα ποσοστά για τις υποκατηγορίες «ΜΜΕ Εξωστρέφεια» και «Αυξημένη Προστιθέμενη Αξία».

– Από τα 14 projects της αγροδιατροφής, τα 4 αφορούν πρωτογενή‬ παραγωγή και τα 10 μεταποίηση. Αθροιστικά, ο προϋπολογισμός των μεταποιήσεων είναι κατά 8,5 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της πρωτογενούς παραγωγής.

– Στο τομέα του τουρισμού, 20 projects είναι ξενοδοχεία και 3 είναι ‬μαρίνες.

– Στις υπηρεσίες υπάρχουν 4 logistics, 2 ΤΠΕ και 1 σχετικό με κινηματογράφο.

– 21 στις 30 βιομηχανίες έκαναν αίτηση στο μηχανολογικό εξοπλισμό

– Στις 6 αιτήσεις με τον υψηλότερο Π/Υ περιλαμβάνονται επιχειρήσεις ‬αγροδιατροφής, ξενοδοχεία και μία βιομηχανία χάρτου.

– 16 αιτήσεις χωροθετούνται εντός του Δήμου Αθηναίων, 11 εκ των ‬οποίων αφορούν ξενοδοχεία.

Σημαντικές συγκεντρώσεις παρατηρούνται στους δήμους Αχαρνών-Κηφισιάς και στην Ανατολική Αττική και μία επένδυση χωροθετείται στα Κύθηρα (ξενοδοχείο).

Startups για Ελλάδα και Περιφέρεια Αττικής

Τα τελευταία χρόνια αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς οι νεοφυείς επιχειρήσεις μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, προσελκύοντας κεφάλαια δεκάδων εκατ. από διεθνείς επενδυτές , είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις στις εκατοντάδες νεοφυείς επιχειρήσεις απασχολούνται τουλάχιστον 2.000 καλά στελέχη.

“Από έρευνα προκύπτει πως το 50% των ελληνικών startups έχει τους πελάτες του στο εξωτερικό. To 30% των startuppers έχει ηλικία 31-35 ετών και το 40% έχει ηλικία 36-48 ετών. Τέλος, το 80% εξ αυτών διαθέτει καινοτομία, το 70% δυναμική ραγδαίας ανάπτυξης και το 47% πρωτότυπο επιχειρηματικό μοντέλο.

Θα είναι ευχής έργο να δούμε τις startups να φυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Περιφέρεια Αττικής δίνοντας νέα ορμή και ποιότητα στη τοπική οικονομία” είπε ο υπουργός.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ