Χωρίς πρόστιμο οι μηδενικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ

Διαγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος όταν μπαίνει «λουκέτο»

Χωρίς πρόστιμο θα γίνεται η εκπρόθεσμη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΜΥ, αφού με την απόφαση ΠΟΛ.1072/31.3.2015, δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο του ΚΦΔ σε όσες μηδενικές δηλώσεις ΦΜΥ υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Με την ΠΟΛ.1049/11.2.2014 Απόφαση ΓΓΔΕ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΠΟΛ.1217/2.10.2014 Απόφαση ΓΓΔΕ δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Επισημαίνεται, ότι όπως είχε διευκρινιστεί και στην Απόφαση αυτή, εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα taxheaven.gr, ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και να συμπληρώνουν την ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί του εντύπου. Για την υποβολή εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων ΦΜΥ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ (ν.4174/2013).”

Είχαμε επισημάνει τέλος ότι στην ΠΟΛ.1252/20.11.2015 η οποία είναι η ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 53-62 του Κ.Φ.Δ. δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα αυτό, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι η μη υποβολή προστίμου στις μηδενικές δεν προκύπτει ευθέως από τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Φ.Δ.

Αναφορικά με το θέμα μια πρόσφατη απόφαση (Αρ.Αποφ. 1295/14-06-2017) της ΔΕΔ (Διεύθυνσης Επίλυσης διαφορών) αναφέρει τα εξής :

….Επειδή, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στον διαδικτυακό ιστότοπο www.gsis.gr, εάν οριστικοποιηθεί μία διαδικτυακώς υποβληθείσα δήλωση και καταβληθεί ο φόρος και, ακολούθως, διαπιστωθεί κάποιο λάθος, τότε εάν το λάθος αφορά σε απόδοση μικρότερου ποσού φόρου, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής (χρεωστικής) Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης Φ.Μ.Υ. για την απόδοση του υπολειπόμενου ποσού φόρου, εάν, όμως, το λάθος αφορά σε οτιδήποτε άλλο, καμία διόρθωση δεν μπορεί να γίνει από τον χρήστη – υπόχρεο.

Επειδή, με τις διατάξεις της ενότητας «VII. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ» παράγραφος 6 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1072/31.3.2015 του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών (οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις), ορίζεται ότι «Επισημαίνεται ότι, όπως είχε διευκρινιστεί και στην Απόφαση αυτή, εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση.

Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και να συμπληρώνουν την ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί του εντύπου. Για την υποβολή εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013). ».

Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης μηδενικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. δεν επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση γ) και παράγραφος 2 περίπτωση γ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ