Στα 3,544 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1ο οκτάμηνο

Υπουργείο Οικονομικών: Η υποεκτέλεση των εσόδων οφείλεται, κυρίως, στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017από τον μήνα Σεπτέμβριο, αντί για τον μήνα Αύγουστο

ηλεκτρονική εφαρμογή

Στα 3,544 δισ. ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2017, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,117 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,573 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπου επισημαίνεται πως η υποεκτέλεση των εσόδων σε αυτό το διάστημα οφείλεται, κυρίως, στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027 δισ. ευρώ), από τον μήνα Σεπτέμβριο, αντί για τον μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα οι επιστροφές εσόδων (φόρων) ήταν κατά 469 εκατ. υψηλότερες από τον στόχο που είχε τεθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 1,271 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,684 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 1,226 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31,433 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,748 δισ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,242 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,765 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών τονίζεται ότι «η υποεκτέλεση οφείλεται κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1.027 εκατ. ευρώ), από τον μήνα Σεπτέμβριο, αντί για τον μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί».

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε, κυρίως, στις εξής κατηγορίες εσόδων:

1. Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 142 εκατ. ευρώ ή 10,9%.

2. ΦΠΑ λοιπών κατά 263 εκατ. ευρώ ή 3,1%.

3. Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 8,5%.

4. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 23,3%

5. ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,0%

6. Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 135 εκατ. ευρώ ή 21,8%

7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,3%

8. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 14,9%

9. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 12 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου, την ίδια περίοδο, ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

1. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 469 εκατ. ευρώ ή 8,5%

2. Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 118 εκατ. ευρώ ή 7,4%

3. Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 4,0%

4. Φόροι στην περιουσία κατά 788 εκατ. ευρώ ή 48,1%

5. Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 123 εκατ. ευρώ ή 8,7%

6. ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,0%

7. ΦΠΑ καπνού κατά 24 εκατ. ευρώ ή 6,2%.

8. Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λπ.) κατά 133 εκατ. ευρώ ή 7,2%

9. Απολήψεις από ΕΕ κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,6%

10. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 26,3%.

Σημειώνεται, ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ, που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,565 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,190 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,117 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,111 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,991 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,083 δισ ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων, στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Αύγουστο 2017, είναι οι κάτωθι:

1. Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 12 εκατ. ευρώ.

2. ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 12 εκατ. ευρώ.

3. ΦΠΑ λοιπών κατά 28 εκατ. ευρώ.

4. ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ.

5. Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λπ.) κατά 17 εκατ. ευρώ.

6. Έμμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 29 εκατ. ευρώ.

7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 95 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Αύγουστο 2017, κυρίως, οι εξής κατηγορίες εσόδων:

1. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 131 εκατ. ευρώ.

2. Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 71 εκατ. ευρώ.

3. Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 15 εκατ. ευρώ.

4. Λοιποί Άμεσοι Φόροι κατά 22 εκατ. ευρώ.

5. Φόρος ασφαλίστρων κατά 10 εκατ. ευρώ.

6. Απολήψεις από ΕΕ κατά 29 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32,703 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,702 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31,121 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,183 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν, κυρίως, οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,438 δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,583 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,036 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,567 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 140 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3 εκατ. ευρώ.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ