Πώς να κάνω έναρξη ατομικής επιχείρησης

Η έναρξη ατομικής επιχείρησης αποτελεί για τους περισσότερους πολίτες που επιθυμούν τη δημιουργία επιτηδεύματος ένα δυσεπίλυτο γρίφο. Δεδομένης και της παρούσας οικονομικής συγκυρίας λόγω υπέρμετρης φορολόγησης και νέου ασφαλιστικού, η υφιστάμενη γραφειοκρατική δυσκολία καθίσταται ακόμη πιο αποθαρρυντική για τους νέους επιχειρηματίες.

Εμείς στο Mikromeseos.gr, ταγμένοι στην προστασία, την πρόοδο και την ευημερία της μικρομεσαίας επιχείρησης, θεωρούμε απαραίτητο να σας παραθέσουμε απλά και κατανοητά τα απαραίτητα βήματα για την έναρξη ατομικής επιχείρησης.

Οδηγός για την έναρξη ατομικής επιχείρησης

Εξ’ αιτίας της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και του συνεχώς μεταβαλλόμενου φορολογικού πλαισίου, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την εφορία, φαντάζει στους φορολογούμενους ωσάν ένας σύγχρονος Γολγοθάς. Καταγράψαμε λοιπόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και δικαιολογητικά που χρειάζονται για να γίνει έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης και σας τα παρουσιάζουμε:

1) Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε πριν από οτιδήποτε άλλο είναι να βρείτε τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να ορίσετε έναν ΚΑΔ ως κύριο (κύρια δραστηριότητα) και εάν επιθυμείτε δευτερεύοντες ΚΑΔ (άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες). Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων μπορείτε να βρείτε και να αναζητήσετε τους αντιστοίχους ΚΑΔ

2) Στη διαδικασία της έναρξης ατομικής επιχείρησης εμπλέκονται ο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών), το αντίστοιχο Επιμελητήριο (Εμπορικό, Οικονομικό, κλπ) και η Δ.Ο.Υ.

3) Για την έδρα της επιχείρησης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

I. Για την έναρξη σε ιδιόκτητο χώρο στον οποίο έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, χρειάζεται το Ε9 σε 4 αντίγραφα.

II. Για χώρο ή δωμάτιο που ανήκει στην κυριότητα ή επικαρπία των γονέων και σας παραχωρείται δωρεάν χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή των γονέων αν το έχουν εξ’ ημισείας του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία αλλά και το Ε9 των γονέων σε 4 αντίγραφα. Για την δωρεάν παραχώρηση χρειάζεται επίσης το Ε1 του ιδιοκτήτη. Ακόμα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω TAXIS δήλωση δωρεάν παραχώρησης.

III. Για την έναρξη ατομικής επιχείρησης σε ενοικιαζόμενο χώρο χρειάζεται μισθωτήριο και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής για την δραστηριότητα του προηγούμενου ενοικιαστή, το Α.Φ.Μ. και την ημερομηνία από την οποία είναι κενό το ακίνητο.

4) Για να κάνετε προεγγραφή στον ΟΑΕΕ χρειάζεστε τα εξής:
i. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
ii. Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης (όπως προαναφέραμε).
iii. Φωτοτυπία του Α.Μ.Κ.Α.
iv. Στην περίπτωση που είχατε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. συνήθως ζητείτε τριμηνιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης.
v. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν απαιτείται)
vi. Λόγω της ένταξης των ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν απαιτείται πλέον η καταβολή το ποσού των 111,10 ευρώ.
Από τον Ο.Α.Ε.Ε. θα λάβετε Βεβαίωση Προεγγραφής την οποία θα προσκομίσετε στην Εφορία.

5) Για να κάνετε προεγγραφή στο Επιμελητήριο ακολουθείτε τα εξής:
Πρέπει να πάτε στο Επιμελητήριο στο οποίο ανήκετε (Εμπορικό, Επαγγελματικό, Οικονομικό κτλ) με την Αστυνομική σας Ταυτότητα, ένα φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας και εκεί θα συμπληρώσετε μια αίτηση που θα σας δώσει ο αρμόδιος υπάλληλος.
Από το Επιμελητήριο θα λάβετε Βεβαίωση Προεγγραφής την οποία θα προσκομίσετε στην Εφορία.

6) Έπειτα θα κάνετε έναρξη στην Εφορία:
Αρχικά θα πάτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο Τμήμα Μητρώου με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και θα συμπληρώσετε το έντυπο Μ1 αν έχετε αλλαγές στα στοιχεία σας και το έντυπο Μ2 (μπορείτε να τα βρείτε εδώ), στο οποίο συμπληρώνετε τον Κ.Α.Δ. ή τους Κ.Α.Δ. που έχετε επιλέξει για την επιχείρηση.
Έπειτα θα πάτε στον Επόπτη έλεγχου ο οποίος θα σας ορίσει υπεύθυνο ελεγκτή χώρου έτσι ώστε να γίνει αυτοψία στον επαγγελματικό σας χώρο εάν αυτό απαιτείται.
Ο υπεύθυνος ελεγκτής θα σας δώσει Βεβαίωση την οποία θα προσκομίσετε στο Μητρώο μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
i. Προεγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε.
ii. Προεγγραφή στο Επιμελητήριο.
iii. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
iv. Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης (όπως προαναφέραμε).
v. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν απαιτείται).
Από την Εφορία θα λάβετε Βεβαίωση Έναρξης της οποίας αντίγραφα θα προσκομίσετε στο Επιμελητήριο και τον Ο.Α.Ε.Ε. για την οριστική εγγραφή.

7) Οριστική Εγγραφή στο Επιμελητήριο:
Η οριστική εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Έναρξης από την Εφορία και ένα χρηματικό ποσό για την συνδρομή σας ανάλογα το Επιμελητήριο. Για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να ρωτήσετε κατά την επίσκεψή σας για την προεγγραφή.

8) Οριστική Εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε.:
Η οριστική εγγραφή στον ΟΑΕΕ γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Έναρξης ατομικής επιχείρησης από την Εφορία και παίρνετε τη βεβαίωση έγγραφης.

9) Επιπλέον θα χρειαστείτε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης ( ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση, δραστηριότητα, ΔΟΥ, τηλέφωνο). Επίσης θα πρέπει να προμηθευτείτε βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και μπλοκ αποδείξεων (Απόδειξης Παροχής υπηρεσιών, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Απόδειξης Λιανικής, Δελτίο Αποστολής κλπ). Σημειώνουμε ότι η θεώρηση βιβλίων και Στοιχείων έχει καταργηθεί από 01/01/2014. Τέλος αν χρειάζεται ταμειακή μηχανή θα πρέπει να δηλωθεί στο ΤAXIS η λειτουργία ταμειακής μηχανής.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα με τις έως σήμερα εγκύκλιους και την κείμενη νομοθεσία. Όμως κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρήσιμο θα ήταν οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους όταν κρίνεται απαραίτητο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ