Στα 392 ευρώ ο μέσος μισθός για τη μερική απασχόληση

Τα στοιχεία απασχόλησης για τον Ιούνιο του 2016 ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ

Μέσος μισθός για τη μερική απασχόληση

Τα επίπεδα στα οποία κυμαίνεται ο μέσος μισθός για την πλήρη και μερική απασχόληση και τα υπόλοιπα στοιχεία απασχόλησης για τον Ιούνιο του 2016 δημοσιοποίησε ο ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στα 50,26 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση και ο μέσος μισθός στα 1.162,34 ευρώ, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται στα 23,57 ευρώ και στα 392,53 ευρώ, αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 41,14 ευρώ και 571,85 ευρώ.

Μέσος μισθός

Στις κοινές επιχειρήσεις, το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 63,34% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,36%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,24% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,98%.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Ιούνιο του 2016 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, όπως δημοσίευσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Τον Ιούνιο του 2016, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 248.835 κοινές επιχειρήσεις και 10.899 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.006.720, εκ των οποίων 1.972.722 σε κοινές επιχειρήσεις και 33.998 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Το φύλο των ασφαλισμένων

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,47% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,69% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,24%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,60%.

Η υπηκοότητα των ασφαλισμένων

Οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 12,52% των ασφαλισμένων, οι αλλοδαποί άνδρες το 13,44% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,47% των ασφαλισμένων γυναικών.

Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 48,57% των αλλοδαπών ασφαλισμένων. Στους άντρες αλλοδαπούς, οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα, αφού αντιπροσωπεύουν το 51,40% και ακολουθούν οι Πακιστανοί με 7,20%, οι Ρουμάνοι με 4,49% και οι Βούλγαροι με 4,44%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 44,76%, οι Βουλγάρες το 10,48% και οι Ρουμάνες το 7,31%.

Η ηλικία των ασφαλισμένων

Το 23,43%, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 54,73% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), για το 2ο τρίμηνο του 2016, είναι ότι το 13,05% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 40,61% κάτω των 39 ετών.

Το 72,13% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 72,22%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 67,18%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», για το 2ο τρίμηνο του 2016, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 68,56% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.

Το 16,82% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 29,89%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το 2ο τρίμηνο του 2016, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 26,12% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους, το 21,65% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 17,57% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 12,95% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 8,86% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», το 7,31% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και το 5,81% στην «Υγεία και κοινωνική μέριμνα».

Το 39,77% των Αλβανών εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 14,94%, στις «Κατασκευές» το 14,24% και το 14,18% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο». Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών, εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 26,43%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 19,94%, σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 19,51%, και στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» το 9,42%.

Επίσης, προκύπτει ότι από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 28,32% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,97% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 23,06% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 19,98% των ασφαλισμένων. Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 14,56% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,26% των ασφαλισμένων.

Το επάγγελμα των ασφαλισμένων

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους, το 26,71% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 25,01% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 13,53% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Οι Αλβανοί υπήκοοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα (44,80%), απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 32,40% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 8,16% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών, εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 32,45%, στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 24,60% και ως «Υπάλληλοι Γραφείου» το 13,86%.

Σύγκριση με το Μάιο του 2016

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,65%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,58%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,39% με εκείνον του προηγούμενου μήνα. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,34% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,12%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,33%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,98% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,38%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,00% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,11%.

Σύγκριση με τον Ιούνιο του 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,07%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,25%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,61%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,23%.

Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 23,24% στο 23,43% και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 55,74% στο 54,73%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,71% στο 46,53%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,20% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,08%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,39%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,98%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,42% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,72%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,53%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,77%.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ