Ρύθμιση οφειλών σε OTA έως και σε 100 δόσεις

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή στο TAXIS για τον επαγγελματικό λογαριασμό

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των νομικών προσώπων, καθώς και για τη λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης.

Στο νομοσχέδιο, εξάλλου, προβλέπεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ και η κατάργηση των χειρόγραφων βιβλίων του Δημοτολογίου, λόγω της λειτουργίας νέου πληροφοριακού συστήματος υπό τον τίτλο «Μητρώο Πολιτών».

Δαπάνες ταφής-αποτεφρωτήρια

Επίσης δίνεται η δυνατότητα τους Δήμους να καλύπτουν τις δαπάνες ταφής προσώπων που βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα του πρόσφυγα ενώ με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα και σε ιδιώτες να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών.

Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ έως 100 δόσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους σε έως και 100 δόσεις, ενώ οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Συγκεκριμένα:

 • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
  αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
 • αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
 • αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
 • αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),

Επίσης, στο νομοσχέδιο καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής των οφειλών στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και οι ειδικότερες κατηγορίες οφειλών που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Πληρωμές και με POS

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα στους Δήμους να εισπράττουν ειδικούς φόρους, πρόστιμα, παράβολα και οποιαδήποτε άλλη οφειλή με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών και χρήση τερματικών για πιστωτικές κάρτες.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ