Πώς να γίνω εκπαιδευτής ενηλίκων. Παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος μέσω τηλεκατάρτισης

εκπαιδευτής ενηλίκων

Μπορείς να γίνεις εκπαιδευτής ενηλίκων παρακολουθώντας πιστοποιημένο πρόγραμμα 150 ωρών μέσω τηλεκατάρτισης.

Ποτέ δεν είναι αργά για έναν επαγγελματία να μπει στον χώρο της εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του προσφέρεται για να αξιοποιήσει τις γνώσεις του προς όφελος  των εκπαιδευόμενων!!

Ανοίγονται νέες προοπτικές εργασίας για κάποιον που θέλει- παράλληλα με τη βασική του απασχόληση- να συμπληρώσει το εισόδημα του μέσω της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων

Ακόμα και εάν δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ, η διδασκαλία  μπορεί  να είναι  μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που να σας ταιριάζει και μάλιστα μπορεί να σας προσφέρει και μια νέα θέση εργασίας

Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταφέρετε να πιστοποιήσετε την ιδιότητα σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Δια Βίου Μάθηση και  τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μη τυπικής εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής, ο οποίος δραστηριοποιείται σε προγράμματα εκπαίδευσης  και κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευτική επάρκεια και πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα  του Υπουργείου Παιδείας τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Από 01.09.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 4 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017)

Για όλους εκείνους τους εκπαιδευτές και τους υποψήφιους εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την προαπαιτούμενη διδακτική προϋπηρεσία των 150 ωρών πραγματοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνεργασία με ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης, σύμφωνα με το νόμο Ν.3486/2016 άρθρο 67, κατηγορία β)

Η παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος σας  εξασφαλίζει:

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ

Επιπλέον ο εκπαιδευόμενος με τη συμμετοχή του θα κατακτήσει:

  • Τις αρχές μεθοδολογίας και τις διεργασίες σε τάξεις μετά το Λύκειο στην εκπαίδευση/ κατάρτιση ενηλίκων
  • Τους τρόπους σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης, τις αρχές και την ποιότητα που τους διέπουν
  • Τη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης της διδασκαλίας σε ενήλικες σύμφωνα με το διαφορετικό προφίλ κάθε ομάδας
  • Την εκπαίδευση με τη χρήση ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας
  • Τη διαμορφωτική αξιολόγηση και μετα-αξιολόγηση της διδασκαλίας

Προκείμενου να προχωρήσετε σε οριστική υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ (http://trainers.eoppep.gr/) θα πρέπει να έχετε αριθμό μητρώου εκπαιδευτή ενηλίκων  από δημόσιο μητρώο και  βεβαίωση ολοκλήρωσης της παρακολούθησης σεμιναρίου

Η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης σεμιναρίου

Η μικροδιδασκαλία αποτελεί ο δεύτερο σκέλος των εξετάσεων και είναι απαιτητική ως εξέταση. Στόχος παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ότι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης.

Αξιολογούνται η χρήση ενεργητικών μεθόδων μάθησης, η ενθάρρυνση του διάλογου και η κριτική σκέψη.

Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων

Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» υλοποιείται σε πιστοποιημένες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα με την μέθοδο blending learning η οποία (Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκατάρτιση και φυσική παρακολούθηση εφόσον υπάρχει η δυνατότητα)

  • συνδυάζει τη φυσική παρουσία με τη  σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
  • καλύπτει  την ύλη των ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων
  • εκπαιδεύει  και καταρτίζει  τον υποψήφιο εκπαιδευτή σε θέματα αρχών,  μεθοδολογίας και τεχνικών της  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων
  • Υποστηρίζει τον εκπαιδευτή στη διαμόρφωση του σχεδίου μικροδιδασκαλίας
  • του εξασφαλίζει  την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτή ενηλίκων που διαθέτει ή δεν διαθέτει πτυχίο ΚΑΙ διαθέτει ή δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική προϋπηρεσία

Για όσους διαθέτουν την απαιτουμένη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας της μικροδιδασκαλίας διάρκειας 12 ωρών το οποίο υλοποιείται σε δυο ημέρες  (Σάββατο)

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι διαδικασίες υποστηρίζονται και ενισχύονται οι δεξιότητες των υποψηφίων εκπαιδευτών στο σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας

 

 

 

 

 

 

Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ