ΑΑΔΕ: Εντατικοποίηση ελέγχων κατά φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

ΑΑΔΕ: Εντατικοποίηση ελέγχων κατά φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

Tις δράσεις και τα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου παρέθεσε αναλυτικά η Διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ με έγγραφη απάντησή της στη Βουλή .

Αναλυτικά στο έγγραφο της ΑΑΔΕ αναφέρονται τα εξής:

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους τίθενται επιμέρους στόχοι και δράσεις στα Επιχειρησιακά της Σχέδια σε ετήσια βάση.

Σχετικά με τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και τις εξ αυτής στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην αγορά έχουν προγραμματιστεί από την Α.Α.Δ.Ε.:

(α) προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις,
(β) έρευνα και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών και
(γ) στόχευση ελέγχων σε κατηγορίες φορολογουμένων υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα έχουν τεθεί προτεραιότητες:

(α) εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ελέγχου,
(β) βελτίωσης των συστημάτων πληροφόρησης, ανάλυσης κινδύνου και ελέγχου και
(γ) βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έχουν προγραμματιστεί:

 • Η ενίσχυση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών με ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
 • Ο προσδιορισμός του πλαισίου της διεξαγωγής και αξιοποίησης των διενεργούμενων διασταυρώσεων των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε.
 • Η υλοποίηση της διαδικασίας αυτόματης προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.
 • Η εντατικοποίηση των διενεργούμενων (i) επιτόπιων ελέγχων, (ii) μερικών ελέγχων, (iii) πληρών ελέγχων, (iv) ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, (v) ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου κλπ από τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και τις Δ.Ο.Υ.
 • Η εντατικοποίηση των διενεργούμενων (i) μερικών επιτόπιων ελέγχων, (ii) ελέγχων διακίνησης, (iii) εμφανών ελέγχων, και (iv) ερευνών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ,Δ.Ε.

Αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στον τομέα των καυσίμων έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:

 • Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.
 • Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια.
 • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.
 • Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα.
 • Για την ολιστική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), ως μεικτού διυπηρεσιακού συλλονικού οργάνου, που στόχο έχει τη συντονισμένη δράση των διοικητικών μηχανισμών έρευνας, ελέγχου και δίωξης για την επιτυχή καταπολέμηση κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.
 • Συγκρότηση μικτών κλιμακίων Γ.Χ.Κ.- ΕΛ.Υ.Τ. – Γ.Δ. Τελωνείων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της καταπολέμησης νοθείας – λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων.

Επιπρόσθετοι στόχοι και δράσεις έχουν προγραμματιστεί επίσης, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου γενικά, οι οποίοι ωστόσο συμβάλλουν παράλληλα και στην πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίου στον τομέα των καυσίμων, όπως:

 • Ο εκσυγχρονισμός των Τελωνειακών Υπηρεσιών με την προμήθεια μέσων δίωξης (X-RAYs για εμπορευματοκιβώτια και δέματα, σκύλοι ανιχνευτές κ.α.) για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων. Η Τελωνειακή Υπηρεσία έχει εξοπλιστεί με αυτοκινούμενο σύστημα ελέγχου με ακτίνες X (X-RAY) για τον έλεγχο φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο θα ενισχύσει το διωκτικό έργο των Τελωνειακών Αρχών συμβάλλοντας στον ταχύτερο εντοπισμό και αποκάλυψη λαθρεμπορικών πράξεων.
 • Η εντατικοποίηση στοχευμένων ελέγχων δίωξης και εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούν οι Τελωνειακές Αρχές για τον εντοπισμό λαθρεμπορικών πράξεων.
 • Αυξάνονται οι διενεργηθέντες έλεγχοι για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μέσω της λειτουργίας των Κινητών Ομάδων Ελέγχου. Το έργο των Κινητών Ομάδων Ελέγχου αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, με αποτέλεσμα ττ. πλήθος αυτών να έχει αυξηθεί το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2017 λειτουργούν οκτώ έναντι των τεσσάρων που λειτουργούσαν το 2016, ενώ αναμένεται εντός του έτους η σύσταση και η λειτουργία επιπλέον δύο Κινητών Ομάδων Ελέγχου.
 • Επιπρόσθετοι έλεγχοι δίωξης διενεργούνται και στο θαλάσσιο χώρο με τη συνδρομή των Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου με τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
 • Η λειτουργία μεικτών συνεργείων ελέγχου για την ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου των προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. (όπως είναι τα καύσιμα).

Από την πλευρά της η Δ/νση ελέγχων της ΑΑΔΕ σε σχέση με την αρμοδιότητά της σε άλλο έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή αναφέρει:

«Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σε σχέση με τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους με αντικείμενο εργασιών υγρά καύσιμα έχουν δοθεί από την Υπηρεσία μας οδηγίες διενέργειας και εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.»

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ