ΕΦΚΑ: Δημοσιοποίηση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150 χιλ.

ΕΦΚΑ: Δημοσιοποίηση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150 χιλ.

Κοινοποιήθηκαν με εγκύκλιο 40/17 του ΚΕΑΟ οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, όπως προΐσχυε, εφαρμόζεται πλέον και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και για ποσά που υπερβαίνουν τις 150 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 όπως ισχύει, η δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές είναι πλέον υποχρεωτική. Βασική προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση ή μη αποτελεί κυρίως το ύψος και η παλαιότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, δημοσιοποιούνται ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές φυσικών/νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον, κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Κατά συνέπεια, ως επιλέξιμες προς δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές νοούνται όλες όσες υπερβαίνουν το προαναφερθέν χρηματικό όριο, ως προς το ύψος της κύριας εισφοράς, μη συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, τόκων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων και η παλαιότερη χρονική περίοδος αναφοράς (μήνας/έτος) είναι τουλάχιστον κατά ένα έτος μικρότερη σε σχέση με την χρονική περίοδο άντλησης των στοιχείων από το Ο.Π.Σ..

Εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες:

 • έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,
 • τελούν υπό αναστολή καταβολής, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δικαστικής απόφασης, πράξης διοικητικού οργάνου
 • ή εκ του νόμου έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης,
 • αφορούν σε αποβιώσαντες ή ανήλικους οφειλέτες,
 • είναι των φορέων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Οι εν λόγω καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών, αναρτώνται κατά την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. στις 30 Νοεμβρίου 2017 και επικαιροποιούνται ετησίως, το αργότερο μέχρι την 30ή ημέρα του Ιουνίου κάθε έτους, μετά από νέα άντληση στοιχείων από το Ο.Π.Σ..

Η ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ. του Κ.Ε.Α.Ο. βαρύνει τους αρμόδιους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. και των υποκαταστημάτων μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.

Δείτε την εγκύκλιο 40/17 του ΚΕΑΟ ΕΔΩ:

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ