Απλούστερη η ίδρυση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων δανείων

Απλούστερη η ίδρυση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων δανείων

Απλούστερη και πιο ευέλικτη καθίσταται η διαδικασία για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων δανείων, με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σήμερα η σχετική Πράξη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ικανοποιώντας έτσι σχετική προαπαιτούμενη δράση που είχε τεθεί από τους δανειστές στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης.

Με την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αντικαθίσταται το νομικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί τον Μάρτιο του 2016 (με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 82/8.3.2016)

Σύμφωνα με τη σχετική πράξη, εφόσον εταιρεία, προτίθεται, πέραν της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4354/2015 να προβαίνει σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, απαιτείται καταρχάς αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου ίσου προς το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4354/2015, το οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα σε μετρητά.

Επιπροσθέτως απαιτείται υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου που θα παρουσιάζει αναλυτικά τα είδη των σκοπούμενων δράσεων, την στρατηγική της εταιρείας ανά κατηγορία απαιτήσεων ή τους τομείς της οικονομίας και τη γεωγραφική περιοχή όπου η εταιρεία πρόκειται να στοχεύσει, τους διαθέσιμους πόρους, περιλαμβάνοντας εκτίμηση για το είδος και τον όγκο των δραστηριοτήτων και την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας με χρονικό ορίζοντα δύο (2) τουλάχιστον ετών.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ