ΕΣΠΑ: 550 εκατ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

επιχειρήσεις

Δυο προγράμματα συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ με τα οποία επιδοτούνται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ περιμένουν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

Ενεργά είναι τα προγράμματα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δυο προγραμμάτων;

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της χώρας και μέσω αυτού οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν έως και 49 εργαζομένους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν μπορούν να κυμανθούν από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι από 50% έως 65% ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι:

 Βιομηχανίες Τροφίμων
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Δικηγορικά Γραφεία
 Εκδοτικοί Οίκοι
 Εταιρίες Ενέργειας
 Εταιρίες Καθαρισμού
 Εταιρίες Πληροφορικής
 Κατασκευαστικές
 Κατασκευές Μηχανημάτων
 Κτηνιατρεία
 Λογιστικά Γραφεία
 Μηχανικοί
 Μεταφορά και Αποθήκευση
 Ποτοποιία
 Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες
 Ταχυδρομικές Εταιρίες (courier)
 Τηλεπικοινωνίες
 Τηλεφωνικό Κέντρο
 Υγεία (οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι κ.ά.)
 Χαρτοποιία
 Χοντρικό Εμπόριο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν έως και 49 άτομα προσωπικό
 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού
σχεδίου
 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του
επενδυτικού σχεδίου
 Ψηφιακή Προβολή
 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 Μεταφορικά Μέσα
 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

2. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 150. 000.000 ευρώ και αφορά μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 50 έως 250 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών και ενεργητικό από 10.000.000 έως 50.000.000 ευρώ. Επιδοτεί την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, την τυποποίηση προϊόντων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να κυμανθεί από 50.000 έως 400.000 ευρώ και το ύψος της επιδότησης 50%. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Χρηματοδοτούνται τα εξής:

 Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
 Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
 Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
 Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
 Χρηματοδοτικό Σχήμα
 Επιδότηση 50%

Ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται

 Βιομηχανίες τροφίμων
 Μεταποιητικές επιχειρήσεις
 Επιχειρήσεις κλάδων υλικών-κατασκευών
 Εταιρείες Logistcis
 Ξενοδοχεία
 Εταιρείες πληροφορικής
 Εταιρείες του κλάδου υγείας
 Εταιρείες ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας

Προϋποθέσεις συμμετοχής
 Προσωπικό άνω των 50 υπαλλήλων σε ΕΜΕ ή κύκλο εργασιών/ ενεργητικό άνω των 10 εκ. Ευρώ
 Τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 Έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ