ΛΑΕΚ 1-30: Επαγγελματική Κατάρτιση εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

εργαζομένων

Με την 47426/2017 κοινοποιείται η εγκύκλιος που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2017, την εφαρμογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ με τη με αριθμ. 316/21/06.06.2017 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 1833/44/27.06.2017 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.

Δικαιούχοι Φορείς

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι και τα Επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-30 άτομα και ΔΕΝ συμμετέχουν σε πρόγραμμα ΦΕΕ.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης, έχουν οι επιχειρήσεις που καταβάλουν εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24 %.

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Ωφελούμενοι εργαζόμενοι

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους:

Α. μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν και κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ Δικαιούχου Φορέα .

B. Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα με την ιδιότητα των ανεξάρτητων καταρτιζόμενων:

1) Όταν ο Δικαιούχος Φορέας του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα.

2) Όταν οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν.

3) Όταν το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δίμηνη απασχόληση ( 50 ένσημα κατ΄ελάχιστο) το έτος της εγκυκλίου.

Για τις κατηγορίες 1 και 2 ανεξάρτητων εργαζομένων, οι εργαζόμενοι θα απευθύνονται στο εργατικό κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, για να βεβαιωθεί η επιχείρηση όπου απασχολούνται καθώς και η ειδικότητα απασχόλησής τους στην επιχείρηση αυτή. Για τη περίπτωση 3 , οι εργαζόμενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού τους , για βεβαίωση της ειδικότητάς τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Και στις 3 περιπτώσεις, οι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενό τους είναι συναφές με την ειδικότητά / κλάδο τους.

Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης με οριζόντιες θεματικές ενότητες (κεφ 2, παρ 12 ).

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται πάντα εντός των ορίων του Νομού όπου ανήκει το εργατικό κέντρο.

Γ. Εργαζόμενους σε εποχικές επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ και στο χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.
Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
 • καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)
  απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους.
 • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης (άλλου φορέα ή του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕΚ) για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ:

 

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ