ΟΑΕΔ: Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε 5.000 ανέργους

Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν  ακόμη και οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Εγκύκλιο µε οδηγίες για τους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως στο πρόγραμμα εντάσσονται ακόμη και οφειλέτες του ΕΦΚΑ οι οποίοι αποκτούν ενημερότητα λόγω της ένταξής τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήµεροι εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ παρακρατείται 25% έναντι εξόφλησης των οφειλών τους). Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 5.000 άνεργους, πρώην αυτοαπασχολουµένους, µε σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ που αθροιστικά:

  • Έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 µέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθµού συγγένειας.
  • ∆εν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική-επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξάµηνο 7/8/2018 – 6/2/2019.
  • Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας τη µηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος.
  • Έχουν πραγµατοποιήσει από τις 7/2/2019 και µετά νέα έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και έχει αξιολογηθεί το επιχειρηµατικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ θετικά ή δεν έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη δραστηριότητας µε την προϋπόθεση ότι εντός 2µήνου από την προέγκριση θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας.
  • Έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ή οφείλουν εισφορές για τις οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης. Το πρόγραµµα εξασφαλίζει επιχορήγηση 12.000 – 24.000 ευρώ που µπορεί να φτάσει στην επέκταση έως και τα 36.000 ευρώ.

Μετά την τελική έγκριση ένταξης στο Πρόγραµµα και εντός 20 ηµερών ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηµα προς τον ΟΑΕΔ για την καταβολή της πρώτης δόσης επιχορήγησης, προσκοµίζοντας, µεταξύ άλλων, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.

 

 

Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ