Διαγραφή ΙΧ αυτοκινήτων χωρίς πιστοποιητικό καταστροφής

Διαγραφή ΙΧ αυτοκινήτων χωρίς πιστοποιητικό καταστροφής

Τη δυνατότητα οριστικής διαγραφής ΙΧ αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής έχουν, πλέον, οι ιδιοκτήτες επιβατικών οχημάτων με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 4η Μαρτίου 2004, το οποίο έχει δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4/3/2004 και δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή τους.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 69 του Ν. 4484/2017 (Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) δύναται πλέον το δικαίωμα υποβολής αίτησης διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.

Για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων επισημαίνεται ότι για την χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος (ή του κληρονόμου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου 6.2 του άρθρου 8), με την οποία δηλώνει αυτολεξεί ότι «αιτούμαι την οριστική διαγραφή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας, του οποίου είμαι ιδιοκτήτης, λόγω καταστροφής, διάλυσης, αχρήστευσης αυτού έως τις 04.03.2004».
 • Αποδεικτικό καταβολής τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ, το οποίο εκδίδεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες του οχήματος, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνεται στην ίδια υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος το γεγονός αυτό ως εξής: «η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες δεν βρίσκονται στην κατοχή μου», μη απαιτούμενης κάποιας άλλης διαδικασίας.

Αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του οχήματος η αίτηση οριστικής διαγραφής

Η αίτηση οριστικής διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες. Αυτονόητο είναι ότι δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το μητρώο οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα κατά τις οικείες διατάξεις. Όπως για παράδειγμα οχήματα με παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης ή καταχωρημένα ως κλεμμένα, τα οποία δύνανται να διαγραφούν μόνον εφόσον προηγηθεί άρση του σχετικού κωλύματος, σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις.

Εφόσον προσκομίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία την 04/03/2004. Βεβαίωση διαγραφής εκδίδεται και για προγενέστερη ημερομηνία, εάν αυτή προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Ως τέτοιο νοείται αποκλειστικά έγγραφο που έχει εκδοθεί σε προγενέστερη της 04/03/2004 ημερομηνία, από την Ελληνική Αστυνομία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής για:

Δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το μητρώο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα για τα οποία έχει καταγραφεί οποιαδήποτε μεταβολή στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της 04/03/2004

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1145/2017, τυχόν ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη τα οποία προηγούνται της ημερομηνίας οριστικής διαγραφής δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και δεν απαιτείται η προηγούμενη εξόφλησή τους. Ωστόσο, οι οφειλές αυτές θα διαπιστωθούν και βεβαιωθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ