Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για εργατικό ατύχημα

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για εργατικό ατύχημα

Αναφορικά με το εργατικό ατύχημα και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.3850/10 που θεσπίζει, όπως επιγράφεται «Ειδικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών»:

1. Ο εργοδότης οφείλει:

α) Να έχει στην διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία του κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφαλείας , ιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ Ή ΕΞΥΠΠ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

β) Να καθορίζει τα μέσα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και εάν χρειασθεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει:

α) Να αναγγέλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες Αστυνομικές Αρχές και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια ή περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στην διάθεση των Αρμοδίων Αρχών.

γ) Να τηρεί κατάλογο εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

Η πρόβλεψη στην ΥΑ 34331/16 «Απλούστευση διαδικασιών ΣΕΠΕ μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» υποβολής ηλεκτρονικώς της «Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος» στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ «μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr» δεν θίγει τις λοιπές ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του εργοδότου (τηρήσεως ειδικού βιβλίου κ.λ.π.)

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ