ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Β’ κύκλος»

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορούν σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Ειδικότερα, στους τομείς της Αγροδιατροφής, της Ενέργειας, των Πολιτιστικών – Δημιουργικών Βιομηχανιών, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Περιβάλλοντος, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της Υγείας – Φαρμάκων και των Υλικών – Κατασκευών.

Δικαιούχοι:

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες

Χρηματοδότηση:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Να τονιστεί ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα μέσω του νέου μηχανισμού,  με την ονομασία Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός, να εξασφαλίζεται στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.

Ενισχυόμενες δαπάνες

 • Ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός. Σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ).
 • Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία).
 • Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.).
 • Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης.
 • Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ).
 • Ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.).
 • Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.
 • Οι αμοιβές τρίτων.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διάρκεια:

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ