ΕΣΠΑ: πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»

ΕΣΠΑ: Έως 15/9 οι αιτήσεις για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης ανά Περιφέρεια, των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης. Αφορούν στη δράση  ΕΣΠΑ 2014-2020: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το υπουργείο οι πίνακες ανακοινώνονται με τη ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεών τους.

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του αιτούμενου προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών τους. Η αξιολόγηση θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων.

«Η βαθμολογική κατάταξη διενεργήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, όπως ισχύει, μετά την υπ’ αριθμ. 1627/564/A2/29-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΤΩ465ΧΙ8-ΚΤΡ) τροποποίηση».

ΕΣΠΑ 2014-2020: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου

Σκοπός – Διάρκεια:

Η δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης δραστηριότητας  συναφούς με την ειδικότητα τους, σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Θα οριστούν τρεις ημερομηνίες υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Δικαιούχοι:

1) Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

2) Αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα,

3) Θα διευρυνθεί η επιλέξιμη ομάδα ωφελούμενων ώστε να προστεθεί και η κατηγορία της μισθωτής και εποχιακής απασχόλησης

Χρηματοδότηση:

5.000 € – 25.000 €. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Λειτουργικά, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι τη συμπλήρωση 2 ΕΜΕ, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων), Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ