Καταχώριση στο ΓΕΜΗ δικαστικής απόφασης λύσης και εκκαθάρισης εταιρείας

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Καταχώριση στο ΓΕΜΗ δικαστικής απόφασης λύσης και εκκαθάρισης εταιρείας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν 112/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) δικαστικής απόφασης λύσης και εκκαθάρισης εταιρείας.

Το ερώτημα:

Ερωτάται αν οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες διατάσσουν τη λύση και την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας, πρέπει να καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ από τη δημοσίευση τους και πριν από την τελεσιδικία τους, και γενικότερα από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

Η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:

Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) γνωμοδοτεί ομοφώνως, ως εξής:

Η οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση όποιου έχει ειδικό έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κ.ν.2190/1920, και διατάζει τη λύση ανώνυμης εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή νομίμως καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μετά τη δημοσίευση της και πριν από την τελεσιδικία της. Η οριστική αυτή απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δηλαδή παράγει έννομες συνέπειες από την δημοσίευση της.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ