Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την GIVENRISE για τις μετοχές της ΝΙΚΑΣ

Στα 0,364 ευρώ ανά μετοχή η προσφορά

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την GIVENRISE για τις μετοχές της ΝΙΚΑΣ

Η εταιρεία GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που δεν κατέχει ήδη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, η GIVENRISE INVESTMENTS ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με την GIVENRISE INVESTMENTS, κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ’ ανώτατο 8.164.796 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,26% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, η GIVENRISE INVESTMENTS δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της δημόσιας πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 8.164.796 μετοχές. Από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η GIVENRISE INVESTMENTS δεν θα προβεί σε αγορές μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή εξωχρηματιστηριακά.

Στα 0,364 ευρώ ανά μετοχή η προσφορά

Το προσφερόμενο από την GIVENRISE INVESTMENTS αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, ανέρχεται σε 0,364 ευρώ ανά μετοχή.

Η περίοδος αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ. Αντίγραφα του πληροφοριακού δελτίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της εταιρείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, στην Ελλάδα.

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η GIVENRISE INVESTMENTS και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ, η GIVENRISE INVESTMENTS υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα της προσφερθούν εντός περιόδου τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, η GIVENRISE INVESTMENTS θα δημοσιοποιήσει και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων.

Η GIVENRISE INVESTMENTS αναγνωρίζει ότι η διατήρηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ουσιώδης για την Π.Γ.Νίκας, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους μετόχους της και ως εκ τούτου δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου ούτε θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το ΧΑ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ