Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις: Εγκρίθηκε το δικαίωμα εξαγοράς μετοχών της

Στα 10,02 ευρώ ανά μετοχή το τίμημα

Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις: Εγκρίθηκε το δικαίωμα εξαγοράς μετοχών της

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα της Home Holdings για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της εταιρείας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία Home Holdings για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών μετοχών της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις που δεν κατέχει.

Επίσης, όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις την 23η Ιουνίου 2017 και τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης την 22η Ιουνίου 2017.

Η Home Holdings θα καταβάλει τοις μετρητοίς τίμημα ύψους 10,02 ευρώ ανά μετοχή της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις:

(α) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης, προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος Τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ:

– εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,

– των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, και

– των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις.

Από το καταβλητέο τίμημα θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών, σύμφωνα με το νόμο και την υπ’ αριθμ. 1/223/28.1.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΚΑΤ, ως ισχύει.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ