ΛΑΕΚ(1-25): Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε μικρές επιχειρήσεις 2017

Αναμένεται σύντομα το ΦΕΚ για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

ΛΑΕΚ(1-25): Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε μικρές επιχειρήσεις 2017

Αναμένεται σύντομα το ΦΕΚ για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2017 (ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2017).
Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25  υλοποιείται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους και έχει ως στόχο να διευρύνει τις ευκαιρίες  επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων οι  οποίοι εργάζονται σε αυτές.

Ποια ανάγκη δημιούργησε αυτά τα προγράμματα

Όπως είναι γνωστό όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ΙΚΑ ποσοστό 0,24 % των εργοδοτικών εισφορών τους υπέρ του προγράμματος ΛΑΕΚ τον Λογαριασμό δηλαδή για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Επειδή όμως από την κάθε  επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 25 άτομα δεν προκύπτει ικανό ποσό από το ποσοστό ΛΑΕΚ 0,24% ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να επιμορφώνει τους εργαζόμενους της, κρίθηκε σκόπιμο όλες αυτές οι εισφορές να διοχετεύονται σε ένα ενιαίο ταμείο το ΛΑΕΚ με εποπτεύων φορέα τον ΟΑΕΔ και μέσο των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών να διανέμονται με την μορφή επιδότησης στους εργαζόμενους και στους φορείς.

Ποια είναι τα ποσά επιδότησης

Κάθε εργαζόμενος επιδοτείτε με  5,00 € ανά ώρα εκπαίδευσης ως έξοδα μετακίνησης και διατροφής και ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών με 3,00 € ως έξοδα διαχειριστικής δαπάνης.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται και το απαραίτητο κίνητρο :

α) στον εργαζόμενο να παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και να βελτιώσει τις ατομικές του δεξιότητες

β) στο φορέα εκπροσώπησης να φροντίζει για την διεξαγωγή αυτών των προγραμμάτων παρακινώντας τα μέλη του, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό έσοδο το οποίο του επιτρέπει την οικονομική αυτοτέλεια και βιωσιμότητα του.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης ΚΔΒΜ 2 οι οποίοι επιλέγονται από τον εκάστοτε φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών,  περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους είναι τριάντα (32) ώρες.

Προυποθέσεις ένταξης επιχείρησης

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ
 • Έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους το έτος 2015
 • Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζομένους

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ οι οποίοι προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα:

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Μέσω των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ επιδιώκεται :

Α) οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους μέσα από την βελτίωση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών τους και την αύξηση της παραγωγικότητας τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Β) οι εργαζόμενοι με την απόκτηση των γνώσεων και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους, να ενισχύσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ