Πώς να κάνω ίδρυση επιχείρησης σε λιγότερο από 9 λεπτά!

pws-na-kanw-idrysh-epixeirhshs

Όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να ιδρύσουν εταιρεία μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά σε μόλις οκτώ λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Τόσος είναι ο μίνιμουμ χρόνος που χρειάζεται η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) https://eyms.businessportal.gr/auth για να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης. Προς το παρόν η εφαρμογή δέχεται αιτήσεις για σύσταση για εταιρείες με τις εξής νομικές μορφές: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) , Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ενώ από τον επόμενο  μήνα θα μπορούν να ιδρύονται εξ αποστάσεως και Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Από την έως σήμερα λειτουργία της e-ΥΜΣ προκύπτει η θετική ανταπόκριση των ενδιαφερομένων να συστήσουν εταιρεία, με τον αριθμό των συστάσεων να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν συσταθεί 2093 ΙΚΕ:, ΟΕ: 184, ΕΕ: 134.

Μέχρι τις 22 Ιουλίου η σύσταση είναι δωρεάν ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της φυσικής ΥΜΣ. Συγκεκριμένα θα είναι 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφών, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική υπηρεσία, δεν απαιτείται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας των ενδιαφερόμενων ιδρυτών. Τα στοιχεία σύστασης καταχωρούνται, όπως και στην περίπτωση των μονοπρόσωπων ΙΚΕ, χωρίς να κατατεθεί κανένα έγγραφο και το σύστημα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα στοιχεία που καταχωρούνται για ένα τρίμηνο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες από την πλευρά των ιδρυτών της εταιρείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση διαγράφονται αυτόματα.

Πως γίνεται η διαδικασία σύστασης

  1. Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα.

2.Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή Συστάσεις→ Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο «Ξεκινήστε τώρα μια νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας».

Στη συνέχεια επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης»:

– Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,

– κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και

– συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία

(δεν απαιτείται μεταφόρτωση – upload – κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή).

3.Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

4.Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

5.Υποβολή αιτήματος σύστασης

Στη συνέχεια αφού υποβληθεί η αίτηση σύστασης το σύστημα e-ΥΜΣ πραγματοποιεί αυτόματα τις ακόλουθες ενέργειες:

Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης

Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ

Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ

Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.

Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο

Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας

Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες

Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ