Περισσότεροι πόροι για τους μικρομεσαίους μέσω της ψηφιακής οικονομίας

Περισσότεροι πόροι για τους μικρομεσαίους μέσω της ψηφιακής οικονομίας

«Απαιτούνται εξειδικευμένες παρεμβάσεις στο σύνολο των δημόσιων προμηθειών ‬με‭ ‬στενή‭ ‬συνεργασία‭ ‬των αναθετουσών‭ ‬αρχών,‭ ‬ώστε‭ ‬οι‭ ‬εφαρμοζόμενες‭ ‬δράσεις‭ ‬να επιφέρουν οφέλη τα οποία θα διαχέονται πολλαπλασιαστικά στην οικονομία. Κυρίως‭ ‬όμως,‭ ‬απαιτείται‭ ‬η‭ ‬ενεργός‭ ‬συμμετοχή‭ ‬των φορέων της αγοράς, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις όλο και‭ ‬περισσότερες‭ ‬ευκαιρίες‭ ‬που‭ ‬προκύπτουν‭ ‬στο‭ ‬πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης». Αυτό σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου στην ομιλία του σε ενημερωτική εκδήλωση για τις Δημόσιες Συμβάσεις που διοργάνωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Δημήτρης Παπαδημητρίου: Εξοικονόμηση ύψους 80 εκ. ευρώ περίπου τα‭ ‬οφέλη‭ ‬από‭ ‬την‭ ‬πλήρη εισαγωγή‭ ‬της‭ ‬ψηφιακής‭ ‬οικονομίας‭ ‬στις‭ ‬δημόσιες προμήθειες‭

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι από‭ ‬σχετική ‬έκθεση‭ ‬του Οργανισμού‭ ‬Οικονομικής‭ ‬Συνεργασίας‭ ‬και‭ ‬Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)‭ ‬υπολογίστηκε‭ ‬ότι‭ ‬τα‭ ‬οφέλη‭ ‬από‭ ‬την‭ ‬πλήρη εισαγωγή‭ ‬της‭ ‬ψηφιακής‭ ‬οικονομίας‭ ‬στις‭ ‬δημόσιες προμήθειες‭ ‬(ηλεκτρονική‭ ‬παροχή‭ ‬των υποστηρικτικών εγγράφων‭ ‬ενός‭ ‬διαγωνισμού,‭ ‬κατάθεση‭ ‬υπεύθυνης δήλωσης‭ ‬στο‭ ‬αρχικό‭ ‬στάδιο‭ ‬της‭ ‬προσφοράς‭ ‬και ηλεκτρονική‭‭ ‬υποβολή‭‭ ‬των ‬προσφορών)‭ ‬οδηγούν‭ ‬σε εξοικονόμηση ύψους 80 εκ. ευρώ περίπου.

Ο ΟΟΣΑ αποτίμησε ήδη τα διοικητικά βάρη στις δημόσιες συμβάσεις και εκτίμησε ότι η γραφειοκρατία στις δημόσιες συμβάσεις‭ ‬κοστίζει‭ ‬393,13‭ ‬‬εκατ.‭ ‬ευρώ‭ ‬στο‭ ‬Δημόσιο‭ ‬και‭ ‬τις επιχειρήσεις.

Το‭ ‬μέγεθος‭ ‬αντιστοιχεί‭ ‬μόνο‭ ‬στην‭ ‬πολυπλοκότητα‭ ‬του συστήματος‭ ‬δημοσίων‭ ‬‬συμβάσεων‭ ‬στην‭ ‬Ελλάδα‭ ‬και‭ ‬δεν περιλαμβάνει‭ ‬λοιπές‭ ‬επιπτώσεις,‭ ‬όπως‭ ‬‬τη‭ ‬σπατάλη δημοσίων‭ ‬πόρων‭ ‬για‭ ‬την‭ ‬προμήθεια‭ ‬προϊόντων‭ ‬και υπηρεσιών, το κόστος μη ανάπτυξης της χώρας ή τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω δυσκολίας συμμετοχής τους στις δημόσιες προμήθειες.

Σύμφωνα‭ ‬με‭ ‬την‭ ‬έκθεση,‭ ‬η‭ ‬μείωση‭ ‬κατά‭ ‬25%‭ ‬του διοικητικού κόστους που διέπει τη διαδικασία των δημόσιων προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% μέχρι το 2025

Επίσης, όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, ταυτόχρονα,‭ ‬για‭ ‬τις‭ ‬επιχειρήσεις‭ ‬που‭‭ ‬καταθέτουν προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς εκτιμήθηκε ότι θα υπάρχει μείωση κατά 70% του χρόνου συγκέντρωσης όλων των‭ ‬απαραίτητων‭ δικαιολογητικών.

Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης ανέφερε ότι από μία πρώτη αποτίμηση του έργου που έχει γίνει φαίνεται ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων αφήνει πίσω του τα νοσηρά φαινόμενα της αδιαφάνειας και γίνεται παράγοντας της παραγωγικής εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα.

Όπως είπε ετοιμάζονται τροπολογίες για τη βελτίωση και συμπλήρωση του νόμου 4412 και ανέφερε μερικά στατιστικά στοιχεία όπως ότι το 2016 έγιναν 4000 διαγωνισμοί μέσω του εθνικού συστήματος (ΕΣΥΔΗΣ) από σχεδόν 400 που είχαν γίνει το 2014 . Έγιναν 218.000 αναρτήσεις μέσα στο 2016 και υπάρχουν πάνω από 12000 εγκεκριμένοι χρήστες. Το 2014 ο μέσος χρόνος διαγωνιστικής διαδικασίας ήταν 60 μέρες και σήμερα έχει μειωθεί στις 50 μέρες κι ο χρόνος θα μειωθεί περαιτέρω στο αμέσως προσεχές διάστημα με γραφειοκρατικές βελτιώσεις που ετοιμάζονται, όπως είπε ο κ. Παπαδεράκης.

Αντώνης Παπαδεράκης: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ζητάμε να ενταχθούν στο σύστημα περισσότερες παραγωγικές επιχειρήσεις

Ο γενικός πρόσθεσε ακόμη ότι υπάρχει αύξηση του ποσοστού των διαγωνισμών με πάνω από τρεις προμηθευτές και υπάρχει και αξιοσημείωτη εξοικονόμηση πόρων με βάση τις προϋπολογισθέντες δαπάνες που φτάνει στο 10% (με τη χρήση των νέων τεχνολογιών όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί).

Ως παράδειγμα ανέφερε ένα διαγωνισμό της πυροσβεστικής για τον οποίο υπήρξε εξοικονόμηση 18% και ένα διαγωνισμό για ιατρικά αντιδραστήρια, 33 εκατ. ευρώ προϋπολογισθείσας δαπάνης που πρόεκυψε όφελος 10 εκατ ευρώ για το δημόσιο.

«Μόνο από το χαρτί το οποίο κατανάλωνε το δημόσιο από τους διαγωνισμούς, που έγιναν ηλεκτρονικά, το όφελος ήταν μεσοσταθμικά 700.000 ευρώ» είπε ο κ. Παπαδεράκης.

Ο σχεδιασμός για το μέλλον περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαγωνισμών για όλους τους φορείς του δημοσίου
 • Αναμόρφωση με κανόνες ασφάλειας και δικαίου όλου του δικαστικού συστήματος προσφυγών για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών
 • Ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών – εκτός από την ανάθεση – αλλά και στην εκτέλεση παρακολούθηση και πληρωμή του έργου με προώθηση και του ηλεκτρονικού τιμολογίου και ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταλόγων
 • Πλήρης ανάπτυξη ενός ευέλικτου πλέγματος αναθετουσών αρχών που θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του Ελληνικού δημοσίου και να ενταχθεί η λογική των logistics στη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων.

«Ο σχεδιασμός υπάρχει, εργαλεία έχουμε η σταθερή μας μέριμνα είναι η επιχειρησιακή ικανότητα του συστήματος. Μέσα στο νέο οργανόγραμμα του υπουργείου περιλαμβάνεται υπηρεσία που ασχολείται μόνο με τη στρατηγική ανάπτυξη του συστήματος διασφαλίζοντας μεγαλύτερες διαλειτουργικότητες και συνεχή βελτίωση και κατάρτιση» κατέληξε ο γενικός γραμματέας.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ