ΟΤΕ: Στα 938,8 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο

ΟΤΕ: Στα 938,8 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο

Στα 938,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,7%, έφτασαν τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE κατά το 2ο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν σε 687,7 εκατ., καθώς η αύξηση των εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας χάρη στην ενίσχυση των εσόδων λιανικής και υπηρεσιών, καθώς και εκείνων από έργα ICT, αντισταθμίστηκε από τη μείωση των εσόδων από το έργο «Rural Broadband» που ολοκληρώνεται σύντομα και την μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής LLU.

Ευρυζωνικές υπηρεσίες

Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξήθηκαν σημαντικά καθώς οι πελάτες συνέχισαν να επιλέγουν υπηρεσίες υψηλότερης ταχύτητας VDSL και τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση αυξήθηκαν για άλλη μια φορά, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδρομητών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6%, επηρεασμένα από τη μείωση των εσόδων της κινητής τηλεφωνίας. Αντίθετα, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,4%, λόγω των υψηλότερων εσόδων χονδρικής και μιας ακόμη περιόδου αυξημένης ζήτησης για τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Telekom Romania.

Συνολικά λειτουργικά έσοδα

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε 633,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 2,7% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2016.

EBITDA

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε 313,9 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1,5%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,6%, ενισχυμένο περισσότερο από 100 μονάδες βάσης. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά 5,9%, καθώς η σημαντική αύξηση στη σταθερή τηλεφωνία απορρόφησε την πίεση από τον ανταγωνισμό στην κινητή. Στην Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 60,4%, καθώς οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τις αλλαγές στη διεθνή κίνηση και τα τέλη τερματισμού.

Φορολογία εισοδήματος

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 39,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, μειωμένη κατά 1,5%, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα κέρδη προ φόρων.

Προσαρμοσμένα κέρδη

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 40,8 εκατ. στο Β? τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 6,5% σε σύγκριση με το Β? τρίμηνο του 2016.

Προσαρμοσμένες επενδύσεις

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β? τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε 223,0 εκατ., αυξημένες κατά 61,5%, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε ?131,1 εκατ. Στη Ρουμανία οι επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής ανήλθαν σε ?20,5 εκατ. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 50,7 εκατ., στη Ρουμανία σε 16,6 εκατ. και στην Αλβανία σε 2,4 εκατ.

Ελεύθερες ταμειακές ροές

Το Β’ τρίμηνο του 2017, οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 49,9 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 0,5 δισ. στις 30 Ιουνίου 2017, μειωμένος κατά 28% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου, με την αναλογία να παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Mιχάλης Τσαμάζ: «Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ το Β΄ τρίμηνο ήταν ικανοποιητικές

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ το Β΄ τρίμηνο ήταν ικανοποιητικές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, μετά από πέντε χρόνια πτώσης, πετύχαμε αύξηση του EBITDA. Τα έσοδα της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκαν, καθώς προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες, αποδοτικές λύσεις για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Δυνατές ήταν οι επιδόσεις μας και ως προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, κυρίως τις VDSL, χάρη στην εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου μας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ανακόπτοντας την πολυετή πτωτική τάση. Στη Ρουμανία, η επιτυχία των συνδυαστικών υπηρεσιών προσέφερε στήριξη στις επιδόσεις της σταθερής. Η πρόοδος που σημειώνουμε στα έσοδα συνοδεύεται από τη διαρκή επανεξέταση κάθε γραμμής κόστους, καθώς η μείωση των εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέψουμε τα έσοδα σε ενισχυμένο EBITDA και ταμειακές ροές, απαραίτητες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά.»

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσοστό των εσόδων που επανεπενδύσαμε σε δίκτυα και περιεχόμενο τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, καθώς η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής.

Στη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και περιεχόμενο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε ?250 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από 700 εκατ., καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ